Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 20081 σχόλιο:

gpapoul είπε...

Μυαλά που κουβαλά,
Και κάτω δεν κοιτάει,
Την εξουσία για καιρό,
Από μακριά θα οράει